Algemene voorwaarden

 • Op al onze verkopen en leveringen van producten aan afnemers gevestigd in Nederland zijn de “Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland 2020” van toepassing; klik hier voor de HBN 2020 voorwaarden.
 • Op al onze verkopen en leveringen van producten aan afnemers gevestigd buiten Nederland zijn de “Algemene Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden van LTO Nederland voor boomkwekerij-producten en (vaste) planten, heesters en zomerbloemen 2/2021” van toepassing. Deze voorwaarden worden indien gewenst per mail aan u verzonden.
 • Maat van planten onder voorbehoud van groei en weersomstandigheden;
 • Bestellingen bij voorkeur per e-mail om misverstanden te voorkomen;
 • Levering af kwekerij, tenzij anders overeengekomen;
 • Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, alle tussentijdse prijswijzigingen ten opzichte van de catalogus voorbehouden;
 • Prijzen zijn excl. 9 % btw;
 • Schriftelijke reclames binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen;
 • Betaling binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn;
 • Onze aansprakelijkheid van eventueel geleden schade is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag;
 • Voor vervolgschade nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid;
 • Bij niet betalen geven wij de vordering uit handen;
 • Planten blijven ons eigendom totdat de betaling plaats gevonden heeft;
 • Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten/vergissingen.